GSM Key distribueres i Norge og Danmark av TrioVing a.s og RUKO A/S,
via vår hoveddistributør Door Key Technology i Kristiansand.